Aardzee
Dit grootste landschaps-kunstwerk van Nederland is door kunstenaar Piet Slegers ontworpen.
Het beeldt de verstilde golven van de Zuiderzee uit.
De licht gekleurde schelpenpaadjes accentueren de golfbeweging.
Dit kunstwerk heeft ook een ecologische waarde,
daar het deel uit maakt van een verbindingsstrook dwars door Flevoland.
Het vormt een besloten plek in een open landschap.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.