Het Almeerderhout
Het Almeerderhout is het grootste bos van Almere. Dit met roofvogels als de havik en de buizerd en waar reeen zich verschuilen in de weelderige begroeiing. Het is de verzamelnaam van het Waterlandse Bos, de Overvaart, het Cirkelbos en het Kathedralenbos.
In het Waterlandse Bos ligt Stadslandgoed De Kemphaan.
Het Cirkelbos herkent u aan de cirkels van boomsoorten die worden omlijst door beukenlanen.
Het Kathedralenbos is vernoemd naar het landschapskunstwerk De Groene Kathedraal.

Het Almeerderhout wordt beheerd door Staatsbosbeheer.