Het Archipelpark


De Gemeente Lelystad beheert het park.