Het Biddingbos
Rondom het dorp liggen enkele kleinere bosgebieden: in totaal ca 72 ha, waaronder een groter bos (31 ha).
Het bos is een relatief jong loofbos met waterpartijen en een dierenpark. Het bos is aangelegd op kleigrond maar op enkele plaatsen komt zandgrond voor.

Het gebied wordt beheerd door de Staatsbosbeheer
met als hoofdfunctie recreatief uitloopgebied voor het dorp Biddinghuizen.