Het Bremerbergbos
Een multifunctioneel bos dat samen met het aansluitend gelegen Spijkbos ruim 1000 ha omvat. Het bos bestaat uit populieren, gemengd loofhout en naaldhout. De structuurrijke oudere populierenopstanden hebben een belangrijke functie als broedgebied voor bosvogels als spechten en boomklevers.
Het gedeelte van het bos ten zuidwesten van de Bremerbergweg (ook wel het Strandgaperbos genoemd) wordt omgevormd tot natuurbos. Er bestaan ver gevorderde plannen om door de Kievitslanden en het Bremerbergbos een beek, gevoed door kwelwater, aan te leggen, die de Strandgaperbeek zal gaan heten.

Het Bremerbergbos wordt beheerd door Staatsbosbeheer.