De Bronstijdboerderij
De Bronstijdboerderij is deel van een experiment van de Stichting Prehistorische Nederzettingen. Gekeken wordt hoe lang het verval van zo'n boerderij duurt.
De Swifterbantnederzetting wordt daarentegen gebruikt voor allerlei activiteiten.
Beide objecten zijn te vinden op Natuurpark Lelystad

Beide nederzettingen worden beheerd door de Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland.