Creilerbos
Het dorpsbos van Creil heeft een omvang van slechts 9 ha en is in 1953/55 geplant.

Er heeft ooit eerder een Kreilerbos bestaan als we de geschiedschrijving mogen geloven. Kreil was in de middeleeuwen een gehuchtje aan de rand van de Zuiderzee dat daarin tijdens een storm is verdwenen. Er zou een Kreilerbos hebben bestaan. Dit was waarschijnlijk geen bos maar een met wilgenstruiken en elzen begroeid moeras.

Hoe het ook moge zijn geweest, tegenwoordig is het Creilerbos meer een park dan een bos met de begraafplaats met klokketoren als ´middelpunt´.

De gemeente Noordoostpolder beheert het bos.