Het Drontermeer

Het Drontermeer dat met het Veluwemeer in verbinding staat heeft een oppervlakte van 476 ha, een gemiddelde diepte van 1,25 m. Alleen in de vaargeul is het meer kunstmatig dieper. De eerste jaren na het ontstaan van het meer was het water helder en was de bodem bedekt met kranswieren en kwamen veel vogels voor. Omstreeks 1969 is het water troebel geworden en zijn de kranswieren verdwenen. Er ontstond een stabiele troebele situatie met veel voedingsstoffen, hoge algenbiomassa's met veel blauwalgen en nauwelijks planten.
Om verbetering in die situatie te brengen, zijn al diverse experimente opgezet. Waterzuiveringinstallaties en nazuivering in riet- en biezenvelden hebben het gehalte aan voedingsstoffen in het water al flink verlaagd.

Het gebied wordt beheerd door Rijkswaterstaat.