De Ecozone

De gemeente Lelystad heeft een ecozone met een lengte van 4,5 km aangelegd langs de Lage Vaart en woonwijk De Landerijen tussen de Gelderse hout, Natuurpark Lelystad en de Hollandse hout.
Direct langs de Lage Vaart is er een strook van 10 meter breed met riet. Deze strook ligt laag, waardoor het hier nat tot vochtig is. Ongeveer in het midden van de ecozone ligt een fietspad. Aan weerszijden hiervan liggen stukken gras en ruigte en met verschillende soorten planten. Op diverse plaatsen in de zone zijn poelen en watergangen te vinden. Tenslotte zijn er op regelmatige afstand van elkaar struiken en bosschages waar de begroeiing duidelijk boven de omgeving uitsteekt.

De gemeente Lelystad beheert het gebied.