De Ellerslenk
Ecologisch reservaat de Ellerslenk is een wetenschappelijk reservaat
ter bestudering van de opeenvolging van de vegetatie
op een uiteenlopend scala van bodemtypen en grondwaterstanden.
Het 63 ha. grote gebied bestaat uit bosstroken en graslanden.

Het is niet vrij toegankelijk.
Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.