Emmelerbos
Het dorpsbos van Emmeloord wijkt een beetje af van de dorpsbossen bij de andere dorpen in de Noordoostpolder. Het tussen 1949 en 1953 geplantte bos is als enige ontworpen door Staatsbosbeheer en niet door architekt Kelder. Bovendien is het groter geworden dan bedoeld, want de aan de bosrand gestorte grond uit de stadsgracht bleek te slecht voor landbouw en werd alsnog beplant. Hiermee kwam het bos op een omvang van 70 ha.

De gemeente Noordoostpolder beheert het bos.