De Friese Hoek
De Friese Hoek ligt aan de IJsselmeerdijk tegenover het Friese plaatsje Lemmer vlakbij Rutten, de meest noordelijke woonkern in de Noordoostpolder.
Dit langgerekte strookje bos is een belangrijke step-stone voor de vele vogelsoorten die er tijdens de trek langskomen.
Maar door de ruige vegetatie kunnen ook vele insecten er een plekje vinden, die op hun beurt weer voedsel vormen voor de vogels.
's Winters vliegen hier vaak duizenden ganzen over de dijk heen en weer tussen de slaapplaats bij de Steile Bank op het IJsselmeer en de fourageerplekken in de Noordoostpolder.

Het gebiedje wordt beheerd door Het Flevo-landschap.