Het van der Lijn reservaat
Het geologisch reservaat van der Lijn in het Urkerbos is alleen bij insiders bekend. Eigenlijk jammer, want door een bezoekje aan de eindmorene, stammend uit de laatste ijstijd, raak je snel in de ban van de boeiende geschiedenis van Flevoland.
De huidige beheerder van het reservaat, Het Flevo-landschap, ziet de waarde van dit door liefhebbers ontdekte, geredde en beheerde reservaatje nu ten volle in en heeft het aangemeld als Aardkundig Monument, een titel die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de kwalificatie Staatsnatuurmonument of Bouwkundig monument.

Het reservaat is onderdeel van het Urkerbos en wordt beheerd door Het Flevo-landschap.