De Gesteentetuin
De geëxposeerde zwerfkeien zijn in de Noordoostpolder gevonden en stammen uit de laatste ijstijd. De keien hebben eeuwenlang onder water gelegen, maar dankzij de drooglegging van de polder kwamen ze weer boven water.
Het Natuurpad door het Schokkerbos leidt er naar toe. Vanaf het bezoekerscentrum start de informatieve wandeling ´van gletsjer tot bosgrond´, die in het centrum wordt verduidelijkt.

In deze bostuin is meer te zien: de geelbloeiende slanke sleutelbloem bijvoorbeeld. Een soort van bossen en vochtige weiden met een losse, leemachtige grond. Dat is volop aanwezig en dus bloeien ze hier in het voorjaar massaal. Op de zonnige plaatsen bloeit dan massaal de lila pinksterbloem.
Voor de kinderen is er een bijzonder kijk-en-doe-pad en een plek om zelf stenen op te graven.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.