Rietmoeras het Gorzenveld
Dit gebied bestaat voornamelijk uit een flink blok moerassig rietland, maar is aan de wegzijde voorzien van een serie poelen waar omheen paarden grazen op grazig, deels ruig begroeid terrein.
Dit 30 ha. grote reservaat was ooit een rietproefveld, waarin vooral werd gekeken naar effectieve chemische, mechanische en biologische bestrijdingsmethoden voor riet! Die kennis zou in de Markerwaard worden gebruikt om de ontginning makkelijker en sneller te kunnen uitvoeren. Als gevolg van alle experimenten is binnen het vierkante blok rietland een voor moerasvogels aantrekkelijk gebied is ontstaan. Daarin broeden naast tal van gewone rietzangvogels als de kleine karekiet en de rietgors ook bijzondere vogels als het baardmannetje, de roerdomp en de bruine kiekendief.

Het moeras is niet vrij toegankelijk maar vanaf het Priempad is vogelobservatie goed mogelijk.
Het wordt beheerd door de Het Flevo-landschap.