Het Greppelveld
Dit weidevogelreservaat ligt tegenover Elburg, net in Oostelijk Flevoland.
Soorten als kievit, tureluur, scholekster en watersnippen broeden er.

Vanaf het oude havenhoofd van Elburg, de Kop van 't Ende, zijn de vogels goed te observeren.
Het gebied is verder niet vrij toegankelijk en wordt beheerd door de Het Flevo-landschap.