De Grote trap
Deze natuurcorridor tussen het Horsterwold en de Oostvaardersplassen wordt meestal het Adelaarswegtrace genoemd omdat die ligt op de voormalige reserveringsstrook voor de Adelaarsweg.
Het gebied is nog duidelijk in ontwikkeling. De waarde als verbindingszone zal in de loop der jaren steeds belangrijker worden. Vooral als de plannen doorgaan om hier een ruim 3000 ha groot Oostvaarderswold te gaan aanleggen

Het is niet de enige groene corridor: ook de Lepelaartocht, de Roerdomptocht, de Rassenbeektocht en de Knardijk hebben die functie.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.