Moerasgebied de Harderbroek
Dit uit een stelsel van plassen en verbindingssloten, temidden van uitgestrekte rietvelden
bestaande reservaat beslaat een oppervlakte van 180 ha.
Een opmerkelijk rijk en gevarieeerd broed-, fourageer- en rustgebied
voor tientallen vogelsoorten.

Natuurmonumenten begeleid op aanvraag excursies in het niet vrij toegankelijke reservaat.
Vogelobservatie vanaf de Knardijk is goed mogelijk.