Het Heggenlandschap
Het Heggenlandschap ligt aan de Larserweg en de Meeuwenweg.
In het rijkgescharkeerde gebied staan allerlei soorten heggen
zoals die elders in Nederland nog spaarzaam voorkomen.
Daartussen liggen extensief met paarden begraasde weiden.
Oorspronkelijk zijn de heggen aangelegd om uit te proberen welke typen geschikt zouden kunnen zijn om rondom de Flevolandse boerderijen aan te leggen.
Helaas heeft het voor de meidoorn dodelijke bacterievuur het aanzien van de hagen ernstig aangetast.
De oppervlakte is 25 ha.

Het zangvogelrijke gebied is in beheer bij het Flevolandschap en is voor wandelaars vrij toegankelijk.