Het Zand A72
Het restant van voormalig zanddepot A72 ligt aan de Bronsweg, de biologische landbouwenclave aan de noordkant van Lelystad.
Door de variatie in hoogte ligging, waterstand en bodemsamenstelling is hier en gevarieerde flora ontstaan met onder andere orchideeen. Het gebied is vanwege het voorkomen van kalkrijk zand groeiplaats voor bijzondere plantensoorten als Echt Duizendguldenkruid.
Ook bijzondere soorten insecten, zoals diverse graafbijen en sluipwespen, leven er.
Terecht heeft dit stukje grond dan ook de bestemming natuurgebied gekregen.


Het Flevo-landschap beheert het gebied.
Het reservaat is geopend voor publiek:
vanaf de Bronsweg loopt een vrij toegankelijk, rondgaand wandelpad.