Het Hulkesteinse bos
Het bos ligt op de plek waar in een grijs verleden veen het zand bedekte en een uitgebreid krekengebied de overgang naar de Zuiderzee vormde. Op die bonte bodem is een 1000 ha groot bos van zeer wisselende samenstelling aangelegd en ontstaan. Zowel naaldhout als loofhout gedijen hier goed.
Vermeldenswaard zijn de zogenaamde stuifketels: natuurlijke open laagten met een zandige bodem, waarop allerlei bijzondere planten groeien. Dichterbij de dijk is een zone met natuurbos ontstaan. Dit deel wordt begraasd om de soortenrijkdom te bevorderen.
Langs het randmeer richting Zeewolde ligt het Erkemeerder strand en een nieuw natuurgebied en aansluitend het Horsterwold. Het bos sluit ook aan op de Rassenbeektochtstrook, die Almeerse natuur verbindt met de randmeerbossen.

Het Hulkesteinse bos wordt beheerd door Staatsbosbeheer.