Het IJmeer

Het meer ligt tussen Noord-Holland en Zuid-Flevoland, ten zuiden van de lijn Pampushaven in Flevoland naar de noordzijde van polder de Nes in Noord-Holland. In het gebied komen grote aantallen kuifeenden en toppereenden voor, die in de winter ´s nachts verspreid in het gebied foerageren op driehoeksmossels. Overdag zoeken ze beschutte rustplaatsen op zoals Pampushaven. Het gebied is verder één van de belangrijkste pleisterplaatsen voor nonnetjes in Nederland.

Het gebied wordt beheerd door Rijkswaterstaat.