Het IJsselmeer

Het IJsselmeer is het grootste meer van Nederland met een oppervlakte van 1100 km². Gemiddeld is het maar 5 meter diep en het diepste punt is de val van Urk: slechts 5,5, meter.

Om de bestaande natuurwaarden te vergroten zijn al veel natuurontwikkelingsprojecten in en om het meer uitgevoerd en er zullen nog meer projecten worden gerealiseerd. Paaiplaatsen voor vissen, opschonen en natuurlijk maken van beekmondingen, nieuwe natuur in de vorm van luwe, ondiepten, zandige rustplaatsen voor vogels en nog veel meer. Bekende voorbeelden zijn onder andere Onderdijk en Mirnser klif.

Het meer wordt beheerd door Rijkswaterstaat.