Het Kadoelerveld
Het natuurbouwproject is onderdeel van het Voorsterbos. Het natuurgebied vormt een overgang van het Kadoelerbos naar de Kadoelerweg en het open polderlandschap. Planten en dieren die al in het Voorsterbos leven, hebben nu een groter leefgebied en kunnen zich beter handhaven en uitbreiden.

Natuurmonumenten maakt er een nog natuurlijker en natuurrijker gebied van door vernatting en begrazing met Schotse hooglanders.

Tijdens de graafwerkzaamheden is een oeroude boomstamkano van 4.445 jaar gevonden. De kano lag op de plek waar nu weer een beekje is gegraven. Zo´n kano is drie keer eerder in Nederland gevonden, maar nog niet eerder in de provincie Flevoland. De kano is nu te zien in de vaste tentoonstelling in het Nieuwland Erfgoedcentrum in Lelystad.

Natuurmonumenten beheert dit gebied.