Vogelpleisterplaats de Kamperhoek
Een 36 ha. groot moeras- en plassengebied omzoomd met loofbos. Aangelegd als pleisterplaats voor trekvogels, met name zang- en eendvogels. Door het overwegend natte landschap, dat naast open water ook rietlanden, eilandjes ruigte struweel en bos bevat, strijken veel trekvogels in dit gebied neer.
Door een natuurontwikkelingsproject is verlanding van het waterrijke deel tegengegaan en is het gebied nog beter ingericht voor specifieke soorten als libellen en amfibieen.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.
Excursies uitsluitend op aanvraag bij de Het Flevo-landschap.