De Karel Doormanwegbosjes
De uit 2 bosjes bestaande 11 ha bos ligt aan de Kareldoormanweg, die tussen de A6 en de Urkervaart ter hoogte van Tollebeek ligt. Het zuidelijke bosje bestaat uit een menging van populier, es en zwarte els, het noordelijke bosje bestaat overwegend uit eik en es gemengd met enige grove den en fijnspar. Beide bosjes liggen geisoleerd te midden van de omringende akkers. Grote bonte specht, spotvogel, zomertortel, holenduif, boomkruiper en havik broeden er en look-zonder-look, wilde kamperfoelie en robertskruid kunnen er worden gevonden.

Er loopt een wandelpad door de bosjes, die deel uitmaken van de op de kuierlattenwandelroute "het jaagpad", die de wandelaar ook dwars door het boerenland en langs de Urkervaart voert.

Het Flevo-landschap beheert de bosjes.