Het Ketelmeer

De bodem van het Ketelmeer was bedekt met een laag vervuild slib van gemiddeld 50 cm dik, afkomstig van industrieën uit Nederland, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland die tussen 1950 en 1990 afvalwater in de Rijn loosden.
Om het vervuilde slib veilig op te bergen is slibdepot IJsseloog gebouwd. In september 2000 is begonnen met de sanering van de Ketelmeerbodem. Juni 2002 is het oostelijke deel van de sanering afgerond.

Het Ketelmeer had van alle randmeren het kleinste oppervlak aan riet- en moerasoevers. Hierdoor was de vogelbevolking weinig gevarieerd. Rondom IJsseloog is de ontwikkeling van veel nieuwe natuur mogelijk gemaakt door aanleg van ondiepten en lagunes.

Het gebied wordt beheerd door Rijkswaterstaat.