Weidevogelreservaat de Kievitslanden
Het reservaat bestaat uit een nat en een droog gedeelte en heeft een oppervlakte van 200 ha.
Weiland en hooiland zijn de bestanddelen van het natte deel,
dat het broedgebied vormt voor honderden weidevogels.
Het droge deel vormt een bufferzone en doet dienst als voedselgebied.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten.
Vanaf de Harderdijk is dit niet toegankelijk reservaat goed te overzien.