Het Knarbos
Het bijna 500 ha grote bos is ingeplant tussen 1973 en 1975 met voornamelijk loofbomen en een kleine hoeveelheid naaldhout. Dankzij het gemengde loofbos afgewisseld met veel open ruimten is het rijk aan dier- en plantensoorten. De grote rijkdom aan paddestoelen wijst daar ook op. Het gebied wordt ecologisch beheerd, wat betekent dat de natuur haar gang kan gaan. De centraal gelegen Knarplas en de jaarrond begraasde omliggende ruigten vormen het kerngebied van de natuur in het Knarbos.
Het Knarbos is prima per fiets te verkennen maar ook de gemarkeerde wandelroutes voeren door fraaie delen van het bos, dat rijk is aan zangvogels. Dit is de beste plek in Flevoland en wellicht in Nederland om de wielewaal te horen en te zien. De grote houthopen her en der in het bos zijn aangelegde schuilplaatsen voor de dieren zoals de vos, bunzing, hermelijn en diverse vogels.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.