Knarbos-West
Het in Zuidelijk Flevoland liggende deel van het Knarbos is vooral bijzonder omdat aan de voet van de Knardijk een beverplas is aangelegd.
Deze plas met eilanden is bedoeld om de bever een goed leefgebied te geven.
In Flevoland leven al meer dan 40 bevers is volstrekte vrijheid en dat aantal neemt gestaag toe.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.