Het Knargebied
Toen de Zuiderzee nog bestond, was het Knargebied of De Knar een begrip. Vissers kenden het als visrijke plek en schippers van vrachtschepen meden de ondiepte. De Knar is een pleistocene opduiking, eenvoudiger gezegd een zandrug, die een ondiepte in de Zuiderzee vormde.
Het Knargebied strekt zich ter weerszijden van de Knardijk uit, globaal gezegd van Natuurpark Lelystad tot aan het Haje restaurant aan de A6. En vanaf de A6 tot net voorbij het Knarbos.
De zandrug zelf komt in het Knarbos, het Wilgenreservaat, Stuifplas en de Burchtkamp aan de oppervlakte.
Het boerenland in het Knargebied is gesitueerd op die delen, waar een kleilaag van wisselende dikte het zand bedekt.

De landschappelijke elementen worden beheerd door Het Flevo-landschap.