Begrazingsgebied de Knar
In het midden van het Knarbos ligt een zandig open terrein met een grote ondiepe plas.
Al sinds de aanleg van het Knarbos in 1975 graast er een kudde IJslandse ponys om het gebied voor dichtgroeien met bos te voorkomen.
De plek is echt iets bijzonders: het is een van de weinige plekken in Flevoland waar veenvorming op gang begint te komen, maar waar ook planten van ruigten en die van natte duinvalleien door en naast elkaar voorkomen.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.