Het Kotterbos
Ingesloten door de Lage Vaart, de stadsautoweg rond Almere Buiten en de spoorlijn lijkt het Kotterbos nogal geisoleerd gelegen.
De nabijheid van de Oostvaardersplassen maakt veel goed en het fietspad loopt daar parallel aan, dwars door het bos, richting Lelystad.
Het passeert onder meer een natuurlijk moerasje waar zelfs de roerdomp zich geregeld laat horen.
Hier leven reeën, vossen, hazen en soms ook bevers. Vissers kunnen in de nabijgelegen Vaart in alle rust hun hengel uitwerpen. Overnachten temidden van de echte natuur kan op een natuurkampeerterrein van Staatsbosbeheer. Wandelaars kunnen de Populierenroute (3,5 km) of de Eikenroute (5 km) volgen.

Het gebied wordt beheerd door de Staatsbosbeheer.