Het Kromslootpark
Het 150 ha grote gebied heeft een rijke flora en fauna. Vooral de vogelrijkdom blijkt er groot.
Het ontwerp heet dan ook te zijn geïnspireerd op het landschap van de Oostvaardersplassen.
De kronkelige sloten en plassen en het bonte begroeiingspatroon maken het tot meer dan een gewoon park. Aan het begin ligt het Beginbos in de rand van Almere-Haven en het eindigt bij de Hollandse brug in een rietmoeras. Daar achter ligt het Zilverstrand.

Het gebied wordt beheerd door het Staatsbosbeheer.