Moerasbos De Lepelaarplassen
De oppervlakte van dit moerasbos is ruim 350 ha. Het reservaat bestaat uit vier plassen, omzoomd door spontaan gegroeide wilgenbossen, ruigten en rietlanden. Er broeden onder andere lepelaars, aalscholvers, ijsvogels en roerdompen.
Samen met de Oostvaardersplassen, het Wilgenbos, de rietgordel langs de voet van de Oostvaardersdijk, de verbindingszone richting Pampushout en het Markermeer, vormt het reservaat een belangrijke schakel in de keten van rustplaatsen voor trekkende en overwinterde vogels.

Vanaf de Oostvaardersdijk is de kwelplas goed te overzien. Een vrij toegankelijke observatiehut is vanaf de Trekvogel, het informatiecentrum, te bereiken via het rondgaande fietspad. Dat loopt langs de Lage Vaart, de Noorderplassen en de natte graslanden aan de westzijde.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.