De Lepelaartocht
Een van de eerste natuurcorridors van Flevoland is langs deze tocht aangelegd
om via de Ooievaarplas, de Reigerplas en het Praamweggebied,
Horsterwold en Hollandse hout en Oostvaardersplassen met elkaar te verbinden

Het Flevo-landschap beheert het gebied.