Het Lumièrepark
Het Lumièrepark ligt tussen het Weerwater en de Filmwijk en bestaat uit bos en struweel, doorsneden door wandelpaden. Tussen het bosgebied aan de zuidzijde van het park en het weerwater ligt een relatief open gebied met veel opslag van wilg met afwisselende kruiden en rietgroei.

De gemeente Almere beheert het gebied.