Het Markermeer

Het Markermeer is 700 km² groot en ligt tussen Noord-Holland en Flevoland. Het meer is vernoemd naar het eiland Marken. Het eiland Marken is tegenwoordig met een dijk verbonden met Noord-Holland. Het IJsselmeer ligt ten noorden van de Markermeerdijk. Het Markermeer is veelal slechts 3 tot 4 meter diep, de diepste delen liggen langs de Markermeerdijk waar de zes meter wordt gehaald.

Het Markermeer is belangrijke voor trekvogels als kuifeend, tafeleend, nonnetje en grote zaagbek. Ook voor de aalscholvers is het van grote betekenis. Als zoetwaterbekken is het belang waarschijnlijk nog groter, reden waarom het niet wordt ingepolderd zoals oorspronkelijk de bedoeling was toen de Markermeerdijk werd aangeleg.

Het gebied wordt beheerd door Rijkswaterstaat.