De natte graslanden van de Lepelaarplassen
Aan de westzijde van de Lepelaarplassen ligt dit voedselrijke gebied voor lepelaars, reigers, ganzen, eenden en steltlopers. Het bestaat uit ondiepe greppels en plassen, natte graslanden en een kwelzone langs de dijk.

De kwelzone langs de dijk sluit aan op het Pampushout en Pampushaven, waar vaak duizenden kuifeenden en andere eendsoorten vertoeven. Ook als trekroute voor zangvogels blijkt de strook van grote betekenis. Zelfs zeer zeldzame soorten werden er waargenomen.

Vanaf de Oostvaardersdijk is het gebied goed te overzien. Een rondgaand fietspad ligt langs de Lage Vaart, de Noorderplassen en de natte graslanden.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.