Het Nuldernauw

Het Nuldernauw is gemiddeld ongeveer een kilometer breed. Dat is zo smal dat er gedacht wordt aan de aanleg van een oversteekplaats voor wilde dieren tussen Nulde en Horst, aansluitend op het Horsterwold.

Het gebied wordt beheerd door Rijkswaterstaat.