Oud Kraggenburg
Toen dit gebied nog Zuiderzee was, werden rond 1845 vanuit Genemuiden twee dammen aangelegd om verzanding van het Zwartewater tegen te gaan. De dammen werden gemaakt van kraggen: drijvende stroken aaneengegroeid riet en moerasplanten afkomstig uit de Weerribben. Deze werden verzwaard met keien wat een kunstmatig eilandje opleverde, een haventje voor zeventig schepen met een lichtopstand.
De voormalige vluchthaven is van bijzondere betekenis voor Flevoland. Het is een rijksmonument, één van de weinige door mensenhand gemaakte overblijfselen uit de periode van de Zuiderzee. De hoogteverschillen in het landschap markeren nog steeds de plek waar de oude strekdam heeft gelegen.

Landschapsbeheer Flevoland is betrokken bij het beheer.