Het Pampushout
Ten westen van Almere, grenzend aan de Muziekwijk ligt het Pampushout. Het 500 hectare tellende gebied is een afwisseling van boomgroepen, open plekken en akkervelden. Door het uitzicht over de open plekken is goed te zien hoe het bos zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Veel vogels en zoogdieren zijn hier te vinden zoals reeën en hazen, buizerds en ransuilen.

Het bos is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. In de parkachtige omgeving lopen ruiter-, wandel- en fietspaden. Een wandel- en fietsroutefolder is verkrijgbaar bij de VVV en bij de bezoekerscentra van het Flevolandschap. Het landart-object Libeskind is één van de bezienswaardigheden.
Het bos sluit aan op het Lepelaarplassengebied via de kwelzone aan de voet van de Oostvaardersdijk en aan de andere zijde op Het Almeerderzand en via de verbindingszone langs de A6 op het Kromslootpark.

Flevo-landschap beheert het Pampushout.