Het Priembos
Een jong bos aan de Hoge Vaart dat bestaat uit voornamelijk populier, es, esdoorn, eik en beuk. Een tocht doorkruist het bos, waar diverse poelen zijn gecreeerd.
Veel diersoorten profiteren hiervan. Vos, ree, konijn, wezel, hermelijn, egel, bruine rat en bosspitsmuis zijn enkele voorbeelden. Zelfs de bever is er waargenomen.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.