De Rassenbeektochtstrook
De groene verbindingszone bestaat uit de Rassenbeektocht en de er naast liggende ruigtestrook. Die verbindt Hulkestein met de Stichtse Putten en de bos- en natuurgebieden rondom Almere. Op enkele plekken zijn poelen en paaiplaatsen voor vissen aangelegd. De natuurgebieden het Gruttoveld en het Gorzenveld grenzen er aan.
Het pad langs de Rassenbeektocht is vrij toegankelijk voor wandelaars. Dat deze strook ook in het verre verleden al door mensen werd gebruikt als verbindingszone, is dankzij het graafwerk ten behoeve van de aanleg van de snelweg ontdekt: zo´n 5000 jaar oude, uit de steentijd daterende bewoningsresten werden hier ontdekt! Bij de aanleg van poelen en plassen in de aangrenzende natuurterreintjes is daarmee rekening gehouden en werden de bewoningsresten ongeschonden gelaten.

Het terrein wordt beheerd door de Het Flevo-landschap.