De Reigerplas
De naast de A6 liggende plas ligt ter hoogte van
de kruising met de Praamweg is bedoeld voor rustige waterrecreatie.
Er is zelfs een boten-tewaterlaat-plaats en een heus strandje.
Deze plas is kennelijk aantrekkelijk voor de visarend,
want die wordt door op de A6 rijdende vogelliefhebbers geregeld gespot.
In de rietkragen en in het struweel komen diverse vogelsoorten voor
zoals rietgors, sprinkhaanzanger, kleine plevier, snor, havik, torenvalk en ransuil.

Het gebied wordt beheerd door de Het Flevo-landschap