De Rotterdamse Hoek
De Rotterdamse Hoek ligt aan de IJsselmeerdijk ten noorden van het Urkerbos.
Midden in het veld ligt een postzegel oerbos. Daarin bevindt zich een plas.
Tijdens de drooglegging bleef door de hoge kweldruk uit het IJsselmeer deze put open en is nog steeds aanwezig in het bos.
De eendenkooi die er gepland was, is er nooit gekomen maar toch hebben veel watervogels deze locatie inmiddels ontdekt.

Het gebiedje wordt beheerd door de Het Flevo-landschap.