Ruttense bos
Het dorpsbos van Rutten heeft een omvang van slechts 10 ha en is in 1950/51 geplant.
Destijds speelde windbeschutting een rol en men moest op zondag in het bos kunnen wandelen. De grootte van het bos was mede afhankelijk van het geplande aantal inwoners. Open ruimten in het bos werden als ´verloren ruimtes´ beschouwd.

De gemeente Noordoostpolder beheert het bos.