Het Ruttensevaartbos
Het bos meet 14 ha en bestaat voornamelijk uit enkele bosvakken met fraaie beuken (de mooiste van Flevoland) en bosvakken met dode en afstervende iepen. De natuur en met name de spechten, boomklevers en andere insecteneters, die op zoek zijn naar keverlarven onder de schors van dode en afstervende bomen, waarderen de dode iepen meer dan de kerngezonde beuken.

Die vogels kunnen hier makkelijk komen omdat het bosje aansluit op het Kuinderbos net als het Venetochtbosje dat hier vlak bij ligt.

Het Flevo-landschap beheert het bosje.