Het Schokkerbos
Het 85 ha grote bos groeit op een bodem van veen, keileem en klei. Het is na de inpoldering van de Noordoostpolder aangelegd op grond die ongeschikt was voor landbouw. Oorspronkelijk is veel naaldhout aangeplant om te gebruiken als ´stut´hout in de mijnen. Daarnaast zijn ook essen, tamme kastanjes en eiken aangeplant. De slechte doordringbaarheid van het keileem en de drassigheid van het veen zorgden echter voor een ongelijkmatige groei van de bomen.

Voor allerlei varens, mossen en paddestoelen bood dit juist extra kansen. In het bos leven roofvogels als havik, buizerd, sperwer en ransuil, maar ook veel zangvogels. Kenners vonden in het Schokkerbos meer dan 350 soorten paddestoelen, waarvan er zo'n dertig zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Bovendien zijn er meer dan tien zeldzame mossen gevonden.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.