Het Spijkbos
Het Spijkbos is van ouds een belangrijk recreatie en wandelgebied voor polderbewoners. Aan de randmeerzone van het Spijkbos bevindt zich een bosreservaat en verder bevindt zich in het bos een recreatieplas, de Spijkvijver.

Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.